struna search engine

image shadow

oksidans

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

tvar koja prima elektrone i sama se pritom reducira

vrela
equivalents
 

english: oxidant

classification
 

polje: kemija
grana: teorijska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja