struna search engine

image shadow

oidij

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

pojedini vršni jednostanični dijelovi hifa u gljiva, nastali raspadanjem micelija

vrela
equivalents
 

english: oidium

latin: oidium

note
 
Oidiji služe vegetativnom razmnožavanju te brzom epidemijskom širenju pojedinih zaraza. Oidium se u engleskom jeziku rabi za vrstu gljivične spore, ali i za pepelnicu, posebice na vinovoj lozi (powdery mildew).
classification
 

polje: poljoprivreda (agronomija)
grana: fitomedicina
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskog nazivlja u fitomedicini