struna search engine

image shadow

obvezne pričuve

PDF ispis
definition
 

minimalni iznos pričuva koju kreditne institucije osnovane u državama članicama moraju držati na računima svojih središnjih banaka tijekom razdoblja održavanja radi ostvarivanja ciljeva monetarne politike Eurosustava

vrela
synonyms
 

admitted term: minimalne pričuve

equivalents
 

english: required reserves

german: Mindestreserven

french: réserves obligatoires

slovene: obvezne rezerve

note
 
Pravni okvir sustava obvezne pričuve Eurosustava utvrđen je člankom 19. Protokola br. 4. o Statutu ESSB-a i ESB-a, Uredbom Vijeća (EZ-a) br. 2531/98 od 23. studenoga 1998. o načinu na koji Europska središnja banka primjenjuje obvezne pričuve i Uredbom (EZ-a) br. 1745/2003 Europske središnje banke od 12. rujna 2003. o primjeni obveznih pričuva (ESB/2003/9). Primjena Uredbe ESB/2003/9 osigurava da uvjeti obveznih pričuva u Eurosustavu budu jednoobrazni na cijelome europodručju.
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije