struna search engine

image shadow

obveza dostupnosti

PDF ispis
definition
 

obveza prema kojoj kreditna institucija mora biti u mogućnosti izvršiti svaki nalog bilo koje banke na teritoriju Unije za kreditni transfer ili izravno terećenje

vrela
equivalents
 

english: reachability obligation

german: Erreichbarkeitsverpflichtung

french: obligation de l’accessibilité

slovene: obveza dosegljivosti

note
 
Vidjeti definiciju u članku 3. Prijedloga Komisije od 16. prosinca 2010. za donošenje Uredbe o tehničkim uvjetima za kreditne transfere i izravno terećenje u eurima kojom se mijenja i dopunjuje Uredba EZ-a br. 924/2009 (COM(2010) 775 konačna verzija, 2010/0373).
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije