struna search engine

image shadow

obrnuta diskriminacija

definition
 

diskriminacija domaćih državljana u odnosu na državljane drugih država članica zbog postojanja interne situacije i nemogućnosti pozivanja domaćih državljana na pravo EU-a

equivalents
 

english: reverse discrimination

german: Umkehrsdiskriminierung

french: discrimination à rebours

slovene: obrnjena diskriminacija

classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije