struna search engine

image shadow

obratni anomerni učinak

PDF ispis
definition
 

termodinamički povoljniji smještaj elektropozitivne skupine na anomernome atomu C-1 u ekvatorijalni položaj kod glukopiranozilnih derivata

equivalents
 

english: reverse anomeric effect

classification
 

polje: kemija
grana: organska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja