struna search engine

image shadow

obrana po kriteriju opadajućega poslovanja

PDF ispis
definition
 

obrana koncentracije poduzetnika činjenicom da bi poduzetnik kojega se preuzima ionako nestao s tržišta

equivalents
 

english: failing firm defence

german: Sanierungsfusion

french: argument de l’entreprise en sérieuse difficulté, concentration de sauvetage

note
 
To je temelj za dopuštanje koncentracije poduzetnika.
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije

source
 

source of term: Smjernice za ocjenu horizontalnih koncentracija prema Uredbi Vijeća o nadzoru koncentracija između poduzetnika, SL C 31, 5.2.2004., str. 5–18