struna search engine

image shadow

obradba filma

PDF ispis
definition
 

kemijski postupak razvijanja i fiksiranja filma kojim se dobiva negativ difrakcijske slike uzorka

equivalents
 

english: film processing

classification
 

polje: fizika
grana: fizika kondenzirane tvari
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici