struna search engine

image shadow

obod

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

crta koja omeđuje geometrijski lik

equivalents
 

english: circumference

classification
 

polje: fizika
grana: fizika kondenzirane tvari
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici