struna search engine

image shadow

obnova karte

definition
 

obnova jednoga lista karte ili više njih obradbom na osnovi izmjere ili novoga kartografskog ključa i redakcijskih uputa

proposed term (IHJJ)
 
obnova zemljovida
equivalents
 

english: map supersession, map renewal

german: Kartenerneuerung

french: renouvellement d'une carte

classification
 

polje: geodezija
grana: kartografija
projekt: Kartografsko-geoinformatički rječnik