struna search engine

image shadow

obična pjegavost lista jagode

PDF ispis
definition
 

bolest jagode koja na listu prouzročuje pravilne okrugle pjege koje su od zdravoga dijela odijeljene crvenkastosmeđim ili ljubičastim rubom, a može biti zahvaćen i plod

vrela
equivalents
 

english: leaf blight of strawberry

german: Weißfleckenkrankheit der Erdbeere

latin: Ramularia grevilleana, Mycosphaerella fragariae, Ramularia tulasnei

french: taches pourpres du fraisier

note
 
Latinska istovrijednica označuje uzročnika, a rabi se prema Tulasneu i C. Tulasneu ex Oudemans. Sinonim je Mycosphaerella fragariae prema (Oudemans) Lindauu, 1897. Anamorf je Ramularia tulasnei prema Saccardu, 1879.
attachment
 
obična pjegavost lista jagode
classification
 

polje: poljoprivreda (agronomija)
grana: fitomedicina
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskog nazivlja u fitomedicini