struna search engine

image shadow

obična diferencijalna jednadžba

PDF ispis
short form
 
diferencijalna jednadžba
definition
 

diferencijalna jednadžba koja sadržava derivacije nepoznate funkcije jedne varijable

equivalents
 

english: ordinary differential equation

french: equation différentielle ordinaire

subordinate terms
 
egzaktna diferencijalna jednadžba
note
 
Katkad se za obične diferencijalne jednadžbe upotrebljava i skraćeni termin diferencijalna jednadžba, koji općenito obuhvaća obične i parcijalne diferencijalne jednadžbe.
classification
 

polje: matematika
grana: matematička analiza
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi