struna search engine

image shadow

nulvektor

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

neutralni element s obzirom na zbrajanje u vektorskome prostoru

synonyms
 

admitted term: nula-vektor

equivalents
 

english: null vector, zero vector

symbol
 
formula
 
note
 
Pojam nulvektora poopćenje je pojma broja nula na vektore. Za vektore definirane s pomoću usmjerenih dužina nulvektor je vektor predočen usmjerenom dužinom $\vec{AA}$ za bilo koju točku $A$, odnosno ima istu početnu i završnu točku. Drugim riječima, nulvektor je vektor duljine nula.
classification
 

polje: matematika
grana: algebra
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi