struna search engine

image shadow

nulti zakon termodinamike

PDF ispis
definition
 

zakon koji kaže da su dva razdvojena termodinamička sustava A i B u toplinskoj ravnoteži ako je svaki od njih u toplinskoj ravnoteži s trećim sustavom C

equivalents
 

english: zeroth law of thermodynamics

classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici