struna search engine

image shadow

novčano pokriće ukupnih obveza

PDF ispis
definition
 

financijski pokazatelj ocjene likvidnosti i solventnosti kojim se mjeri sposobnost poduzeća da podmiruje ukupne obveze novčanim tokom iz poslovnih aktivnosti

equivalents
 

english: cash debt coverage

note
 
Formula za izračun: novčano pokriće ukupnih obveza = novčani tok iz poslovnih aktivnosti / ukupne obveze. Ukupne obveze uključuju sve uobičajene obveze kojima je potrebno pribrojiti stavke Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove i Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja