struna search engine

image shadow

novčano pokriće kratkoročnih obveza

PDF ispis
definition
 

financijski pokazatelj ocjene likvidnosti i solventnosti kojim se mjeri sposobnost poduzeća da podmiruje kratkoročne obveze novčanim tokom iz poslovnih aktivnosti

synonyms
 

admitted term: novčano pokriće tekućih obveza

equivalents
 

english: cash current liabilities coverage

note
 
Formula za izračun: novčano pokriće kratkoročnih obveza = novčani tok iz poslovnih aktivnosti / kratkoročne obveze.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja