struna search engine

image shadow

novčano pokriće kamata

PDF ispis
definition
 

financijski pokazatelj ocjene likvidnosti i solventnosti kojim se mjeri sposobnost poduzeća da podmiruje rashode od kamata novčanim tokom iz poslovnih aktivnosti prije kamata i poreza

equivalents
 

english: cash interest coverage

note
 
Formula za izračun: novčano pokriće kamata = novčani tok iz poslovnih aktivnosti prije kamata i poreza / rashodi od kamata.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja