struna search engine

image shadow

novčani primitak iz investicijskih aktivnosti

PDF ispis
definition
 

novčani primitak od povrata već investiranih sredstava

synonyms
 

admitted term: novčani primitak iz ulagateljskih aktivnosti

equivalents
 

english: cash inflow from investment activities

note
 
Primjeri novčanih tokova koji nastaju investicijskim aktivnostima jesu: (a) novčane isplate za nabavu nekretnina, postrojenja i opreme, nematerijalne imovine i druge dugotrajne imovine. Te isplate uključuju one povezane s kapitalizacijom troškova razvoja i izgradnjom nekretnina, postrojenja i opreme u vlastitoj izvedbi; (b) novčani primitci od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme, nematerijalne imovine i druge dugotrajne imovine; (c) novčani izdatci za nabavu vlasničkih ili dužničkih instrumenata drugih subjekata i udjela u zajedničkim pothvatima (osim plaćanja za takve instrumente koja se smatraju novčanim ekvivalentima ili su namijenjena trgovanju); (d) novčani primitci od prodaje vlasničkih ili dužničkih instrumenata drugih subjekata i udjela u zajedničkim pothvatima (osim primitaka za takve instrumente koji se smatraju novčanim ekvivalentima ili su namijenjeni trgovanju); (e) novčani predujmovi i zajmovi odobreni u korist drugih stranaka (osim predujmova i zajmova financijske institucije); (f) novčani primitci od otplata predujmova i zajmova odobrenih u korist drugih stranaka (osim predujmova i zajmova financijske institucije); (g) novčane isplate na temelju ročnica, terminskih ugovora, ugovora o opciji i swap ugovora, osim ako su ti ugovori namijenjeni trgovanju ili ako su plaćanja razvrstana kao financijske aktivnosti; i (h) novčani primitci na temelju ročnica, terminskih ugovora, ugovora o opciji i swap ugovora osim ako su ti ugovori namijenjeni trgovanju ili ako su plaćanja razvrstana kao financijske aktivnosti. Izvor: Uredba Komisije (EZ) br. 1126/2008
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja