struna search engine

image shadow

novčani primitak iz financijskih aktivnosti

PDF ispis
definition
 

novčani primitak nastao pri potrebi poduzeća za dodatnim financiranjem poslovanja

equivalents
 

english: cash inflow from financial activities

note
 
Primjeri novčanih primitaka od financijskih aktivnosti jesu: (a) novčani primitci od izdavanja dionica ili drugih vlasničkih instrumenata; (b) novčane isplate vlasnicima za stjecanje ili otkup dionica subjekta; (c) novčani primitci od izdavanja zadužnica, zajmova, pozajmica, obveznica, hipoteka i drugih kratkoročnih ili dugoročnih posudbi; (d) novčane otplate posuđenih iznosa; i (e) novčane otplate zajmoprimca za smanjenje nepodmirene obveze koja se odnosi na financijski zajam. Izvor: Uredba Komisije (EZ) br. 1126/2008
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja