struna search engine

image shadow

novčani izdatak iz financijskih aktivnosti

PDF ispis
definition
 

novčani izdatak nastao zbog povrata financijskih sredstava koje je poduzeće koristilo za dodatno financiranje poslovanja

equivalents
 

english: cash outflow from financial activities

note
 
Primjeri su novčanih tokova od financijskih aktivnosti: (a) novčani primitci od izdavanja dionica ili drugih vlasničkih instrumenata; (b) novčane isplate vlasnicima za stjecanje ili otkup dionica subjekta; (c) novčani primitci od izdavanja zadužnica, zajmova, pozajmica, obveznica, hipoteka i drugih kratkoročnih ili dugoročnih posudbi; (d) novčane otplate posuđenih iznosa; i (e) novčane otplate zajmoprimca za smanjenje nepodmirene obveze koja se odnosi na financijski zajam. Izvor: Uredba Komisije (EZ) br. 1126/2008.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja