struna search engine

image shadow

njutnovska tekućina

definition
 

realna tekućina čije tangencijalno naprezanje linearno ovisi o gradijentu promjene brzine u smjeru koji je okomit na djelovanje sile

equivalents
 

english: Newtonian fluid

classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici