struna search engine

image shadow

nezakonodavni akt

PDF ispis
definition
 

pravni akt koji se usvaja temeljem ovlaštenja u zakonodavnome aktu, a može biti delegirani akt ili provedbeni akt

vrela
context
 
Bitna novost Lisabonskog ugovora jest podjela svih akata na zakonodavne i nezakonodavne, te nezakonodavnih dalje na delegirane i provedbene akte. Sve tri vrste akata (uredbe, direktive i odluke) mogu se usvajati i kao zakonodavni i kao nezakonodavni.
vrela
equivalents
 

english: non-legislative act

german: Rechtsakt ohne Gesetzescharakter

french: acte non législatif

subordinate terms
 
delegirani akt, provedbeni akt
classification
 

polje: pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije