struna search engine

image shadow

nelinearna jednadžba

PDF ispis
definition
 

jednadžba u kojoj se nepoznanice ne pojavljuju linearno

equivalents
 

english: nonlinear equation

classification
 

polje: matematika
grana: algebra
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi