struna search engine

image shadow

nekropola

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

prapovijesno i antičko groblje

equivalents
 

english: necropolis

italian: necropoli

link
 
http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=43310
classification
 

polje: povijest umjetnosti
grana: povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija
projekt: Pojmovnik klasične arhitekture