struna search engine

image shadow

nekretnine, postrojenja i oprema

PDF ispis
definition
 

dugotrajna materijalna imovina namijenjena upotrebi u okviru obavljanja osnovne djelatnosti poduzeća

equivalents
 

english: property, plant and equipment

note
 
Nekretnine koje poduzeće posjeduje s primarnom svrhom iznajmljivanja ili zbog očekivanoga rasta tržišne cijene nekretnine prema Međunarodnim standardima financijskoga izvještavanja ne iskazuju se kao sastavni dio pozicije bilance koja se naziva nekretnine, postrojenja i oprema, nego na poziciji bilance pod nazivom ulaganja u nekretnine.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja