struna search engine

image shadow

nekomutativna operacija

PDF ispis
definition
 

binarna operacija čiji rezultat ovisi o poretku argumenata

equivalents
 

english: non-commutative operation

formula
 
note
 
Nekomutativnom operacijom nazivamo binarnu operaciju $\circ$ na skupu $A$ za koju postoje $a,b\in A$ tako da bude $a\circ b\neq b\circ a$.
classification
 

polje: matematika
grana: algebra
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi