struna search engine

image shadow

nehomogena jednadžba

PDF ispis
definition
 

jednadžba $F(x)=0$ u kojoj je $F$ funkcija koja nije homogena

equivalents
 

english: non homogenous equation

note
 
U pravilu se misli na jednadžbu oblika $f(x_1,...,x_n)=0$ u kojoj je $f$ nehomogeni polinom. Tako je primjerice za homogenu jednadžbu $X^2+Y^2-Z^2=0$ jedna od pridruženih nehomogenih jednadžba $x^2+y^2-1=0$. Dobije se dijeljenjem sa $Z^2$ i zamjenom $x=\frac{X}{Z},\ y=\frac{Y}{Z}$.
classification
 

polje: matematika
grana: algebra
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi