struna search engine

image shadow

neaksijalni vektor

PDF ispis
definition
 

vektor koji mijenja smjer pri promjeni smjera svih triju koordinatnih osi u pravokutnome Kartezijevu sustavu

synonyms
 

admitted term: polarni vektor

equivalents
 

english: polar vector

classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici