struna search engine

image shadow

napust

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

razrađeni sustav vodoravnih elemenata klasične arhitekture koje pridržavaju stupovi, a sastoji se od arhitrava, dekorativnoga friza i vijenca

vrela
synonyms
 

admitted term: entablatura, gređe

equivalents
 

english: entablature

german: Gebälk

latin: epystilium

french: entablement

italian: trabeazione

note
 
Proporcije i detalji napusta razlikuju se ovisno o stupovnome redu i strogo su propisani. Visina napusta dorskoga reda iznosi jednu četvrtinu ukupne visine reda i sastoji se od glatke grede arhitrava, friza s triglifima i metopama te završava krovnim vijencem s gejzonom i simom. Visina jonskoga napusta najčešće iznosi petinu ukupne visine reda i sastoji se od arhitrava s fascijama, kontinuiranoga bogato ukrašenoga friza te također bogato profiliranoga vijenca podvučenoga zuborezom. Oblici i proporcije napusta korintskoga reda odgovaraju oblicima i proporcijama jonskoga reda.
classification
 

polje: povijest umjetnosti
grana: povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija
projekt: Pojmovnik klasične arhitekture