struna search engine

image shadow

naos

noun m. sl.
definition
 

svetište u antičkome grčkom hramu u kojemu se nalazi kip božanstva

vrela
equivalents
 

english: naos

german: Naos

french: naos

italian: naòs

note
 
Naziv se upotrebljava i za manja, često prenosiva svetišta i svetišta bizantinskih središnje oblikovanih crkava.
classification
 

polje: povijest umjetnosti
grana: povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija
projekt: Pojmovnik klasične arhitekture