struna search engine

image shadow

naknadno mjerenje

PDF ispis
definition
 

mjerenje elemenata financijskih izvještaja nakon njihova početnoga priznavanja u financijskim izvještajima primjenjujući određenu metodu mjerenja nakon početnoga priznavanja

synonyms
 

admitted term: mjerenje nakon početnoga priznavanja, mjerenje nakon priznavanja

equivalents
 

english: measurement after initial recognition, subsequent measurement

subordinate terms
 
naknadno mjerenje financijske imovine, naknadno mjerenje financijskih obveza, naknadno mjerenje nekretnine, postrojenja i opreme, naknadno mjerenje nematerijalne imovine, naknadno mjerenje zaliha
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja