struna search engine

image shadow

naknadno mjerenje zaliha

PDF ispis
definition
 

utvrđivanje vrijednosti zaliha u poslovnim knjigama nakon početnoga priznavanja

equivalents
 

english: subsequent measurement of inventories

note
 
Prema Međunarodnim standardima financijskoga izvještavanja (MRS 2 - Zalihe) zalihe se naknadno mjere prema trošku ili neto utrživoj vrijednosti, ovisno o tome što je manje. Ako se naknadno utvrdi da je utrživa vrijednost zaliha manja od njihove nabavne vrijednosti, zalihe je potrebno vrijednosno uskladiti, odnosno iskazati prema utrživoj vrijednosti.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja