struna search engine

image shadow

naknadno mjerenje nematerijalne imovine

PDF ispis
definition
 

mjerenje knjigovodstvene vrijednosti nematerijalne imovine u obračunskim razdobljima koja slijede nakon onoga u kojemu je imovina prvi put priznata u poslovnim knjigama

synonyms
 

admitted term: mjerenje nematerijalne imovine nakon priznavanja

equivalents
 

english: measurement of intangible assets after recognition

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja