struna search engine

image shadow

naknadno mjerenje nekretnina, postrojenja i opreme

PDF ispis
definition
 

utvrđivanje knjigovodstvene vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme u obračunskim razdobljima koja slijede nakon razdoblja u kojemu je navedena imovina prvi put evidentirana u poslovnim knjigama

synonyms
 

admitted term: mjerenje nekretnina, postrojenja i opreme nakon priznavanja, mjerenje nakon priznavanja

equivalents
 

english: measurement after recognition

note
 
Prema Međunarodnim standardima financijskoga izvještavanja (MRS 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema) imovina koja pripada skupini nekretnina, postrojenja i opreme naknadno se može mjeriti prema modelu troška ili prema modelu revalorizacije.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja