struna search engine

image shadow

naknadno mjerenje financijskih obveza

PDF ispis
definition
 

mjerenje financijskih obveza nakon početnoga priznavanja, uglavnom prema amortiziranome trošku i primjenom metode efektivne kamatne stope

vrela
equivalents
 

english: subsequent measurement of financial liabilities, measurement of financial liabilities after initial recognition

note
 
U skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima iznimke od naknadnoga mjerenja financijskih obveza prema amortiziranome trošku uključuju: a) financijske obveze po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, b) financijske obveze koje nastaju ako prijenos financijske imovine ne ispunjava uvjete za prestanak priznavanja ili ako se primjenjuje pristup daljnjega sudjelovanja, c) ugovor o financijskome jamstvu, te d) obveze osiguranja najma uz kamatne stope niže od tržišnih kamatnih stopa.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja