struna search engine

image shadow

naknadno mjerenje financijske imovine

PDF ispis
definition
 

mjerenje financijske imovine nakon početnoga priznavanja koje ovisi o kategoriji u koju je financijska imovina razvrstana

equivalents
 

english: measurement of financial assets after initial recognition, subsequent measurement of financial assets

note
 
U skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 9 naknadno mjerenje financijske imovine razlikuje se prema klasifikaciji financijske imovine. Financijska imovina može biti klasificirana u jednu od sljedeće tri kategorije: financijska imovina koja se naknadno mjeri po amortiziranome trošku, po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit ili po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja