struna search engine

image shadow

naknadni troškovi nekretnina, postrojenja i opreme

PDF ispis
definition
 

troškovi vezani uz imovinu koja pripada skupini nekretnina, postrojenja i opreme koji nastaju nakon stavljanja navedene imovine u upotrebu

equivalents
 

english: subsequent costs

note
 
Prema Međunarodnim standardima financijskoga izvještavanja (MRS 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema) naknadni troškovi mogu biti troškovi održavanja koji se ne uključuju u vrijednost imovine, nego predstavljaju rashod obračunskoga razdoblja u kojemu su nastali te se kao takvi prikazuju u računu dobiti i gubitka. Osim toga, postoje naknadni troškovi koji se mogu uključiti u knjigovodstvenu vrijednost imovine, kao što je trošak zamjene određenoga sastavnog dijela imovine, npr. sjedala u zrakoplovu, čija je zamjena predviđena u korisnome vijeku upotrebe.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja