struna search engine

image shadow

naknada

noun f. sl.
definition
 

bilo kakav oblik novčane ili nenovčane protuvrijednosti dobivene za obavljanje određene gospodarske djelatnosti koji predstavlja jedan od elemenata radnoga odnosa te privremenoga ili trajnoga pružanja usluga

synonyms
 

admitted term: primanje

equivalents
 

english: remuneration

german: Entlohnung

french: rémunération

classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije