struna search engine

image shadow

najmoprimac

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

osoba kojoj najmodavac ustupa na korištenje predmet najma uz određenu naknadu koja se naziva najamnina

equivalents
 

english: lessee

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja