struna search engine

image shadow

najmodavac

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

osoba koja ustupa predmet najma na korištenje najmoprimcu

equivalents
 

english: lessor

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja