struna search engine

image shadow

nagibni moment

PDF ispis
definition
 

moment sile koji nastoji nagnuti brod

context
 
Zbog nastalog ubrzanja brod dobiva određenu brzinu gibanja koja se sve više povećava i to sve dotle dok je nagibni moment veći od momenta statičke stabilnosti.
vrela
synonyms
 

admitted term: nagibni moment broda

equivalents
 

english: heeling moment

subordinate terms
 
krivulja nagibnoga momenta, krivulja poluga nagibnoga momenta
classification
 

polje: brodogradnja
grana: konstrukcija plovnih i pučinskih objekata
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja