struna search engine

image shadow

nadvođe

noun n. sl.
PDF ispis
definition
 

okomita udaljenost na sredini broda od gornjega ruba palubne crte do gornjega ruba crte određene teretne linije

vrela
context
 
Ako je uzvoj palube na pramčanom dijelu veći od standardnog, a na krmenom dijelu nije manji od 75% standardnog uzvoja palube, za nadvođe se u obzir uzima višak uzvoja palube na pramčanoj polovini i manjak uzvoja na krmenoj polovini.
vrela
equivalents
 

english: freeboard

subordinate terms
 
ljetno nadvođe, pregradno nadvođe, tropsko nadvođe, zimsko nadvođe
attachment
 
nadvođe
classification
 

polje: brodogradnja
grana: konstrukcija plovnih i pučinskih objekata
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja