struna search engine

image shadow

nadvođe za teret drva

PDF ispis
definition
 

nadvođe dodijeljeno brodu koji udovoljava uvjetima za prijevoz tereta drva na palubi

vrela
equivalents
 

english: timber freeboard

classification
 

polje: brodogradnja
grana: konstrukcija plovnih i pučinskih objekata
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja