struna search engine

image shadow

nadskup

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

skup koji sadržava dani skup

equivalents
 

english: superset

classification
 

polje: matematika
grana: matematička logika i računarstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi