struna search engine

image shadow

nadorganski

adjective
PDF ispis
definition
 

koji je iznad fizičkoga ili psihološkoga aspekta ljudskoga života te se može objasniti samo kulturom

vrela
equivalents
 

english: superorganic

note
 
Naziv se najviše povezuje s A. L. Kroeberom i njegovim poimanjem kulture kao nadorganske.
classification
 

polje: etnologija i antropologija
grana: antropologija
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji