struna search engine

image shadow

nadoknadivi iznos

PDF ispis
definition
 

iznos koji poduzeće očekuje vratiti odnosno primiti natrag od buduće upotrebe imovine, uključujući pritom i rezidualnu vrijednost

vrela
context
 
Nadoknadivi iznos je viši iznos pri usporedbi fer vrijednosti umanjenoj za troškove prodaje imovine i njezine vrijednosti u uporabi.
vrela
synonyms
 

admitted term: nadoknadiva vrijednost

equivalents
 

english: recoverable amount, recoverable value

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja