struna search engine

image shadow

nadgrađe

noun n. sl.
PDF ispis
definition
 

zatvorena konstrukcija iznad gornje palube koja se proteže od boka do boka

vrela
context
 
Otvore na linicama u blizini završnih pregrada nadgrađa treba izbjegavati, a spoj linice i nadgrađa treba izvesti postupno.
vrela
equivalents
 

english: superstructure

subordinate terms
 
kaštel
note
 
Nadgrađe se može definirati i kao konstrukcija kojoj bočne stijene nisu od boka udaljene više od četiri posto teorijske širine broda. Nadgrađe broda čine prednji kaštel, palube smještaja posade sa zapovjedničkim mostom i krmica broda.
attachment
 
nadgrađe
classification
 

polje: brodogradnja
grana: konstrukcija plovnih i pučinskih objekata
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja