struna search engine

image shadow

nacionalno tijelo za tržišno natjecanje

definition
 

javno-pravno tijelo države članice zaduženo za primjenu propisa s područja tržišnoga natjecanja

equivalents
 

english: national competition authority

german: nationale Wettbewerbsbehörde

french: autorité nationale compétente en matière de concurrence

abbreviations and acronyms
 

english: NCA

classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije

source
 

source of term: Obavijest Komisije – Smjernice za vertikalna ograničenja, SL C 130, 19.5.2010., str. 1