struna search engine

image shadow

nacionalna plovidba

PDF ispis
definition
 

područje plovidbe unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnim morem Republike Hrvatske te vodama koje su pristupačne s mora

vrela
equivalents
 

english: domestic navigation

classification
 

polje: pravo
grana: pomorsko i općeprometno pravo
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja