struna search engine

image shadow

načelo zabrane diskriminacije

PDF ispis
definition
 

načelo koje obuhvaća opću zabranu svake diskriminacije na temelju državljanstva u primjeni odredaba Ugovora i posebne zabrane diskriminacije propisane u pojedinim odredbama Ugovora

vrela
context
 
Načelo zabrane diskriminacije (čl. 12) zabranjuje svaku diskriminaciju na temelju državljanstva u primjeni odredbi Ugovora (allgemeines Diskriminierungsverbot, das Prinzip der Nichtdiskriminierung, prohibition of discrimination).
vrela
equivalents
 

english: prohibition of discrimination principle

german: Prinzip des Diskriminierungsverbots

french: principe de prohibition de discrimination

note
 
Opća zabrana diskriminacije propisana je u čl. 18. UFEU-a i ima supsidijarni karakter u odnosu na posebne zabrane diskriminacije u pojedinim odredbama Ugovora, npr. kod temeljnih gospodarskih sloboda (npr. čl. 45., 49., 56. UFEU-a). Ona obuhvaća zabranu tzv. otvorene ili neposredne diskriminacije (npr. temeljem državljanstva) i skrivene ili posredne diskriminacije (npr. temeljem dokaza o poznavanju jezika, uvjeta prebivališta i sl.).
classification
 

polje: pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije